Praha 8 vyhlašuje studentskou urbanisticko-architektonickou soutěž

Vedení Prahy 8 pokračuje v přípravě revitalizací parků a veřejných ploch, do kterých chce zapojovat občany i odbornou veřejnost. Jednou z takovýchto významných aktivit je dnešní vyhlášení studentské urbanisticko-architektonické soutěže, jejímž cílem je významnou měrou přispět k budoucímu řešení centrálního náměstí sídliště Ďáblice se stanicí metra Ládví a dalšími veřejnými budovami.

Soutěž začíná 15. června 2015 a potrvá až do 7. září 2015. Do té doby musí být odevzdány všechny soutěžní návrhy. Ty se stanou základním ideovým podkladem pro veřejnou diskuzi o dalším směřování tohoto náměstí. Nejlepší tři návrhy ocení MČ Praha 8 finanční odměnou (1. cena 20.000 Kč, 2. cena 15.000 Kč, 3. cena 9.000 Kč).

Toto náměstí od doby svého vzniku před 40 lety neprošlo významnější modernizací. Jeho podoba a fyzický stav dostatečně neodrážejí jeho ústřední význam v této novodobé městské čtvrti. Vedení městské části Praha 8 chce na tomto místě vytvořit odpovídající příjemný a živý veřejný prostor s atraktivními funkcemi. Místo, kde se budou pravidelně setkávat občané a které využije potenciál v podobě odpovídajících vazeb na stávající veřejné budovy.

„Vedení městské části si uvědomuje neuspokojivou situaci celého tohoto prostranství a zároveň naši odpovědnost za jeho budoucí rozvoj,“ říká Roman Petrus, starosta Prahy 8.

Zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu dodává: „Jsem velmi rád, že se nám podařilo navázat spolupráci s Českým vysokým učením technickým, neboť jen kombinace aktivní městské části, odborného zázemí a angažovaných občanů je zárukou kvalitních a poctivých podkladů pro tolik potřebný rozvoj naší krásné městské části.“

Kompletní zadání soutěže vč. soutěžních podmínek naleznete na webových stránkách MČ Praha 8.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124