Slyšeli jste již o unikátním „Hřbitově bláznů“?

Hřbitov chovanců Zemského ústavu pro choromyslné neboli také „Hřbitov bláznů“ se nachází v severozápadní části Prahy 8 nedaleko Psychiatrické nemocnice Bohnice. Tento hřbitov byl určen k uložení ostatků bezvěrců a bláznů, které tehdejší společnost odmítala pohřbívat na běžných hřbitovech.

Hřbitov je obehnán mohutnými zdmi, které oddělují od okolního světa vnitřní ponurou atmosféru, kterou ještě zdůrazňují porosty břečťanu, starých stromů, fragmenty pomníků a rozpadající se kaple. Jde o zcela jedinečné mystické místo s unikátním vzhledem a atmosférou, které je mnohými řazeno mezi nejděsivější místa střední Evropy.

Místo je velmi zanedbané, což ani zdaleka neodpovídá jeho významu. Z tohoto důvodu Vít Céza, předseda Komise pro životní prostředí spolu se starostou Romanem Petrusem zahájili jednání s radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sociální politiky Irenou Ropkovou ohledně možného přesunu tohoto hřbitova ze stávající správy Psychiatrické nemocnice Bohnice do vlastnictví hl. m. Prahy.

„Optimálním cílem jednání by byl z pohledu Městské části Praha 8 přesun pod Správu pražských hřbitovů s odpovídající participací MČ Praha 8 vedoucí k tolik potřebnému zlepšení stavu tohoto unikátního hřbitova,“ uvedl Vít Céza.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124