Praha 8 podporuje Les vzpomínek a další moderní trendy v oblasti pohřebnictví

V Ďáblickém hřbitově v Praze 8 bude v sobotu 23. května otevřen unikátní přírodní hřbitov Les vzpomínek. Půjde o vůbec první český přírodní hřbitov, který byl inspirován projekty v západní Evropě. Nachází se na místě původního nevyužívaného lesoparku v centrální části hřbitova. Vlastní pohřbívání bude probíhat pod stromy a na místě se nebudou nacházet žádné náhrobky. Místo nich zde budou stromy s dřevěnými cedulkami se jmény zemřelých. Vlastní obřady posledního rozloučení se tak mohou odehrávat přímo pod korunami stromů. Les bude obohacen uměleckými prvky, které budou ve spojení s přírodními hodnotami tohoto území. Cílem je vzájemné provázání přírodního a kulturního prostoru.

Les vzpomínek připravila Správa pražských hřbitovů ve spolupráci se spolkem Ke kořenům. Předseda Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 Vít Céza k tomu dodává: „Projekt přírodního hřbitova Les vzpomínek plně podporuji. Je ukázkovým příkladem pozitivní alternativy, jež umožní plnohodnotné uctění památky zemřelého a zároveň představuje hodnoty blízké i mladé generaci, tedy zodpovědný přístup k životnímu prostředí bez četných negativních konotací vázaných ke klasickým hřbitovům. Projekt je v plném souladu s platným Akčním plánem problematiky Správy pražských hřbitovů, na kterém jsme se s panem starostou R. Petrusem podíleli v minulém roce.“

Les vzpomínek je jednou z reakcí na rostoucí preferenci pohřbů žehem v posledních dekádách a zároveň na postupný pokles zájmu o využití veřejných pohřebišť. Právní předpisy totiž umožňují pozůstalých nechat si ostatky doma nebo je někde rozptýlit. Velkou roli hrají i negativní konotace, které představují mnohé klasické hřbitovy. Vedle vlastního Lesa vzpomínek jsou diskutována také další opatření, která by mohla pomoci. Jedním z takových jsou pomníky u rozptylových louček, na kterých by byla za poplatek zaznamenávána jména rozptýlených. Zlepšení stavu by měla přinést i samotná obnova osmičkových hřbitovů. Praha 8 je připravena monitorovat situaci a participovat na diskuzi o rozvoji osmičkových hřbitovů, a to jak s vlastní Správou pražských hřbitovů, tak s jejím zřizovatelem hl. m. Prahou. K dané tematice bude připraven a v prostorách městské části vystaven velký informační plakát a zároveň k dané problematice se uskuteční panelová diskuze.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124