Rada MČ Praha 8 chce zakázat podomní prodej

Rada městské části na svém zasedání ze dne 6. května 2015 schválila návrh změny tržního řádu. Krom nových prodejních míst požádala Magistrát hl. m. Prahy o celoroční zákaz provozování podomního prodeje na celém území hl. m. Prahy.

Toto je velmi zásadní krok směrem k řešení důležité problematiky. Podomní prodej už radnice v nedávné době začala aktivně řešit kampaní „Stop šmejdům“.

Podomní prodej může být nejen obtěžující, ale mnohým (často starým a nemohoucím) lidem velice znepříjemnil a ztížil život. Podomním prodejem se rozumí činnost, během které je v budovách bez předchozí objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží a nabízeny nebo poskytovány služby. Tyto služby a zboží jsou často velmi drahé a neodpovídající kvalitě. Prodejci často nabízejí, aby si lidé vzali na předražené produkty půjčky. K tomu je tlačí zavádějící argumentací a neúplnými informacemi. Lidé se mnohdy díky podomním prodejcům, kteří nerespektují soukromí obyvatel, dostanou do finančních problémů či přímo do dluhové pasti.

„Pokud by Magistrát hl. m. Prahy naší žádosti vyhověl, věřím, že by se občané Prahy 8 (a vlastně celé Prahy) mohli doma cítit více v bezpečí před nepoctivými prodejci, čili tzv. ƒ‚šmejdy‘,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124