Uctění památky padlých

Dne 5. května 2015 u Mostu Barikádníků probíhalo uctění památky padlých Pražského povstání, kterého se za MČ Praha 8 zúčastnil starosta Roman Petrus a zastupitel Vít Céza, předseda Komise pro životní prostředí. Pietního aktu v Žernosecké ulici se za Prahu 8 zúčastnil uctění památky padlých polských vojáků místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

Následujícího dne, 6. května, probíhalo uctění památky 546 popravených na Kobyliské střelnici a připomenutí si 73. výročí vyhlášení II. stanného práva (heydrichiády). Z důvodu rekonstrukce Kobyliské střelnice se pietní akt tento rok výjimečně konal na Ďáblickém hřbitově. Úctu padlým zde vzdal starosta Roman Petrus, místostarostka Prahy 8 Alena Borhyová a radní Radomír Nepil.

Vedle zástupců MČ Praha 8 se pietních aktů zúčastnila i řada dalších významných osobností. Přišli zástupci Poslanecké sněmovny PČR, Senátu PČR, Ministerstva obrany a Generálního štábu, Magistrátu hl. m. Prahy, Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. Ze zahraničních hostů byli přítomni zástupci Velvyslanectví Polské republiky, Srbska, Chorvatska a Republiky Bosna a Hercegovina.

Pietní akty probíhaly podle oficiálního protokolu a jako každý rok tak reprezentovaly oslavy konce války s velkou důstojností. Součástí pietních aktů byl například slavnostní nástup Čestné stráže AČR, nosiči věnců, kteří pochodovým krokem za hudebního doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky umístili věnce na pietní místa. Dechový orchestr Hradní Stráže, který přes 60 let reprezentuje českou hudební kulturu, přispěl k důstojné reprezentaci pietního aktu. Zazněly státní hymny všech států, které se pietních aktů zúčastnily. Hudba Hradní stráže také zahrála klasickou melodii hranou na trubku, skladbu Večerka a státní hymnu, čímž byly slavnostní pietní akty ukončeny. Na závěr proběhlo ještě poděkování účastníkům a čestným hostům. Uctění památky padlých a obětí tak bylo i tento rok důstojně oslaveno.

Pietní akty pořádal a organizoval Český svaz bojovníků za svobodu.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124