Zásadní nesouhlas Rady MČ s výstavbou Troja Horizons trvá

Rada MČ opět nepodpořila výstavbu bytového domu Troja Horizons v místě nezastavěných ploch v Troji na nároží ulic K Pazderkám a Lodžská. Vedení radnice se vyjadřovalo nesouhlasně již v minulosti a dále na svém stanovisku trvá. Svůj nesouhlas s výstavbou v minulosti odhlasovalo i Zastupitelstvo MČ Praha 8.

Městská část nestojí o další zahušťování zástavbou a trvá na využití předmětných ploch jako zeleň. Navíc se jedná se o území se souvislou ochranou zeleně. Pokud by byl projekt schválen stavebním úřadem, došlo by k dalšímu úbytku parkovacích míst rezidentů v Troji.

I samotné staveniště a výjezd staveništní techniky by nebylo vhodné. Tak, jak bylo Radě MČ Praha 8 představeno, jej nelze akceptovat. Starosta Roman Petrus, který má v gesci územní rozvoj, uvádí: „Jedním z dlouhodobých cílů naší radnice je už dále nezahušťovat zástavbu.“

„Vyjádřili jsme jasný a zásadní nesouhlas s tímto projektem. Pozemek by měl zůstat volný,“ doplňuje Petr Vilgus, zástupce starosty Prahy 8 a člen Komise pro územní rozvoj a památkovou péči.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124