Revitalizace Karlínského náměstí z fondů EU

Na základě projektu „Revitalizace Karlínského náměstí“, na který byla poskytnuta podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) až do výše 45 595 430 Kč, se v současné době revitalizuje park na Karlínském náměstí.

V březnu 2015 bylo úspěšně provedeno nezbytné kácení. Dendrologický průzkum totiž odhalil špatný stav některých dřevin. Řadu stromů nebylo možné stabilizovat ani jejich zdravotní stav zlepšit, proto musely být z bezpečnostních důvodů pokáceny. Všechny pokácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou. Část parku v okolí kostela, která byla zatím ponechána volně přístupná, bude v příštích týdnech z důvodu bezpečnosti a dalších prací oplocena.

Během dubna 2015 proběhne řada demoličních prací. Bude rozebrán stávající povrch komunikací severní části parku a dojde k demolici objektu technického zázemí parku a vybourání základu a spodní části bazénu stávající kašny. Rekonstruovaná kašna bude vystavěna na místě stávající kašny situované v severní části parku.

Oplocení dětského parku bude demontováno, aby mohlo dojít k jeho obnově a úpravám. Díky revitalizaci přibudou v parku nové herní prky (například hrazda, houpací síť, zmenšené basketbalové hřiště či provazový herní prvek „Velká šplhací pyramida“), sportoviště pro veřejnost (s prvky pro nenáročné fitness cvičení), budou instalovány nové lavičky, pítka, koše, stojany na kola a litinové plůtky, které budou chránit výsadbu parku.

Proběhnou také zemní práce jako hloubení rýh a jam pro přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Díky tomu bude možné instalovat nové osvětlení parku (repliky plynového osvětlení) a nové slavnostní osvětlení kostela. Součástí projektu je také osvětlení kašny se zapuštěnými svítidly pod úrovní hladiny vody. Další novinkou bude závlahový systém tvořený výsuvnými postřikovači a kapkovací hadicí. Součástí rekonstrukce je také úprava stávajícího bistra na objekt bezbariérového WC a zázemí údržby.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124