Veletrh zdraví a sociálních služeb

Radnice osmé městské části připravila na pondělí 19. října VIII. ročník zdravotně-sociálního dne nově nazvaného Veletrh zdraví a sociálních služeb. Akce se uskuteční od 10 do 15 hodin v prostorách Úřadu městské části Praha 8 v tzv. „bílém domě“. Na návštěvníky čekají prezentace více než 40 organizací poskytujících sociální a zdravotní služby, naučné přednášky, ukázkové akce a další doprovodný program.

Veletrh zdraví a sociálních služeb je vyvrcholením osvětové kampaně „Osmička pro zdraví“, která probíhala od května tohoto roku. Kampaň byla zaměřena na prevenci některých onemocnění.

„Občané Prahy 8 měli možnost od jara do podzimu poznat významné osobnosti z oblasti lékařství, seznámit se s prevencí vážných nemocí či podstoupit zdarma zdravotní prohlídky. Chtěla jsem, aby se veletrh zaměřil nejen na zdraví, ale i sociální problematiku, která často se zdravotními obtížemi úzce souvisí,“ vysvětluje místostarostka Alena Borhyová.

„Na veletrhu jsou nejvíce zastoupeny subjekty poskytující sociální služby. Občané budou moci získat přehled o všech důležitých organizacích, které jim mohou pomoci ve zlepšení jejich životních podmínek,“ uvádí starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Návštěvníkům se představí domovy pro seniory, organizace zaměřené na práci s ohroženou mládeží, společnosti pracující s lidmi s mentálním a fyzickým postižením, sdružení pro léčbu a prevenci drogových závislostí a další. Ze zdravotnických organizací se budou prezentovat například psychiatrické společnosti, stomatologická sdružení, rehabilitační centrum či organizace zaměřené na prevenci konkrétních onemocnění.

V rámci veletrhu bude zveřejněn nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb 2015, kde mohou občané najít zdravotní a sociální organizace z Prahy 8 přehledně na jednom místě. Katalog umožní zvláště starším obyvatelům získat přehled o nejdůležitějších poskytovaných sociálních službách.

„Velmi se na tento den těším a věřím, že občané uvítají širokou škálu aktivit, které jsme pro ně připravili. V akcích tohoto typu budeme určitě pokračovat i v budoucnu,“ doplňuje radní Radomír Nepil.

Na návštěvníky čeká také bohatý doprovodný program:

Od 11 hodin bude ve velkém sále „bílého domu“ probíhat videoprojekce volejbalového oddílu SK Kometa Praha. Tento oddíl je složen ze zdravotně handicapovaných hráčů, kteří hrají volejbal vsedě. Ve 12 hodin vystoupí MUDr. Ondřej Fiala Ph.D. z Institutu neuropsychiatrické péče (INEP) s přednáškou na téma „Nové přístupy k onemocnění mozku“. Od 13 hodin proběhne diskuze zástupců Psychiatrické nemocnice Bohnice a občanského sdružení Fokus Praha, kteří se zaměří na duševní onemocnění. Poslední výstup obstará Iniciativa 1000 dní, která se zaměří na důležitost správné výživy od těhotenství do batolecího věku, přednáška začíná ve 14 hodin.

Další doprovodný program přinese například nácvik správné dentální hygieny, zájemci si budou moci nechat změřit vodu, svalovou hmotu a tuk v těle, dále vyzkoušet různé zdravotní a kompenzační pomůcky, zakoupit produkty z chráněných dílen, vyrobit si v dílničkách dárkové předměty či posedět v tréninkové mobilní kavárně Café MARTIN.

Předpokládané ukončení veletrhu proběhne v 15 hodin.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124