Praha 8 se snaží zlepšit stav zanedbaných území.

Vedení naší městské části se začíná zaměřovat na řešení dlouhodobě zanedbaných a problematických území. Jedno z takových území představoval dlouhý západní výběžek Libeňského poloostrova, na kterém v průběhu let vznikla celá řada podivných staveb a různých deponií. Vedle příslušných šetření ze strany státní správy proběhlo taktéž jednání starosty Prahy 8 Romana Petruse s majitelem pozemků České přístavy, a. s., o potřebě kvalitativního zlepšení této části poloostrova, uvedení lokality do souladu s územním plánem a o celkovém zlepšení životního prostředí. S potěšením lze konstatovat, že během posledních měsíců v dané lokalitě došlo k prokazatelnému zlepšení, které by mělo i nadále pokračovat.

„Velká část Libeňského poloostrova je dlouhodobě zanedbaná. Snažíme se proto podniknout všechny možné kroky, abychom tento nešvar napravili,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus. Předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu dodává: „Řada míst dolní Libně trpí nedostatkem kvalitní zeleně, což se budeme v nadcházející době snažit řadou opatření postupně napravovat, přičemž zlepšování stavu Libeňského poloostrova je pro celou oblast z hlediska životního prostředí velmi důležitá.“

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124