Rezervační systém umožňuje vyhnout se frontám na úřadě.

Městská část Praha 8 zprovoznila v polovině minulého roku nový rezervační systém pro agendu související s občanskými průkazy a cestovními pasy. Jeho prostřednictvím si lze zamluvit schůzku na úřadě. Rezervační systém se nachází na internetových stránkách MČ Praha 8, kde si lze vybrat datum a konkrétní hodinu návštěvy úřadu. Uživatelům je pak přidělen PIN kód, který při příchodu do tzv. Bílého domu zadají do terminálu vyvolávacího systému. Pokud se dostaví v intervalu patnáct minut před začátkem až patnáct minut po termínu objednané schůzky, pak budou prvními na řadě před ostatními čekajícími.

Rezervační systém se osvědčil a občané ho často využívají pro svou návštěvu úřadu. V únoru byl proto rozšířen o Czech POINT a živnostenskou agendu. Pro rezervace přes internet v živnostenské oblasti jsou určeny termíny v úterý a ve čtvrtek. V této době nejsou na úřadě běžné úřední dny. Přidělený referent má tak dostatek času, aby se mohl důkladně věnovat objednaným návštěvníkům úřadu. „Mám velkou radost, že rezervační systém je našimi občany hojně využíván. Umožňuje jim totiž vyhnout se frontám a netrávit tak svůj čas zbytečným čekáním na úřadě“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.nasepraha8.cz a www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124