Nové bezpečnostní prvky u ZŠ a MŠ

Odbor dopravy městské části Praha 8 ve spolupráci s Technickou správou komunikaci hl. m. Prahy nainstaloval nové bezpečnostní prvky, které byly umístěny v blízkosti základních a mateřských škol, aby tak došlo ke zvýšení bezpečnosti u těchto frekventovaných míst. Provedena byla úprava nástupního a výstupního prostoru u ZŠ Žernosecká pro rodiče vozící své děti do školy automobilem. U ZŠ Libčická a MŠ Krynická zase došlo k vybudování nových přístupových chodníků a úpravě bezpečnostních zábradlí.

„Bezpečnost dětí je pro nás zásadní prioritou. Mám proto velkou radost, že byly posilněny bezpečnostní prvky u vybraných škol a školek,“ říká radní pro dopravu Karel Šašek.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124