Be In Karlín – konference o sociálním podnikání, veřejném prostoru a vzdělávání

Jak rozvíjet svou čtvrť, město, člověka nebo skupinu lidí? Jak se radovat z života, jak pracovat a odpovědně podnikat? Takové i další otázky zazněly na první konferenci společenské odpovědnosti Be In Karlín, kterou 1. a 2. dubna 2016 uspořádala Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická nejenom pro své žáky, ale i pro veřejnost – laickou i odbornou. Akce se konala za podpory městské části a pod záštitou starosty Prahy 8 pana Romana Petruse.

„Vést studenty k společensky odpovědnému podnikání a hlavně myšlení, je určitě krok správným směrem, který chceme i do budoucna podporovat. Jeho největší přínos vidím především v rozvíjení veřejného života a také s tím spojené podpoře místních komunit,“ uvádí starosta Roman Petrus.

Inspirativní rozhovory, přednášky, vycházky nebo workshopy se společnými tématy – společensky odpovědné podnikání, veřejný prostor a nové způsoby vzdělávání. Takový byl první ročník konference, který se snažil propojit neziskový, veřejný i soukromý sektor.

Na konferenci vystoupila za veřejný sektor a městskou část paní Iva Hájková, která představila program místní Agendy 21, který Praha 8 realizuje od března minulého roku. Hlavním jeho cílem je zapojování veřejnosti, neziskových a příspěvkových organizací do zkvalitňování života v Praze 8 ve spolupráci s místními firmami. Vystoupili zde také zástupci veřejných vysokých škol (Vysoká škola ekonomická a Univerzita Karlova), kteří představili inovace ve vzdělávání.

Nejvíce byly na konferenci zastoupeny projekty, které se zabývají sociálním podnikáním – vytváření konceptu tzv. trojitého prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Mezi mnohými jmenujme například společnosti Bezobalu, Kokoza, Heart.net, Ergotep a další. Představili se zde také osobnosti podporující inovátorské myšlení – Ondřej Kobza, Lukáš Policar, Jan Veselý, Tomáš Kabátek nebo Petra Francová s Gabrielou Kurkovou a mnozí další. Zástupci neziskového sektoru, především Nadace Karla Janečka a Ashoka Česká republika, nastínili způsoby podpory sociálních inovátorů a akcí, které se zaměřují na společensky prospěšné aktivity. Nechyběli ani zástupci sektoru soukromého jako Ikea, Konsorcium pro Karlín nebo ČSOB, kteří akci také finančně podpořili.

Konference přinesla i bohatý kulturní program v podobě koncertů kapel Hm…, Výplach nebo Ti3 s Lenkou Vychodilovou a s Povísněmi Michala Vícha, jež finančně podpořila osmá městská část, která také zapůjčila pro konferenci výstavu Negrelliho viadukt.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124