Čekají nás pozitivní změny v Drahaňském údolí

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 již delší dobu komunikuje se zástupci hl. m. Prahy a s příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy ohledně vodních toků v Praze 8. Naposledy se tak stalo 29. února při místním šetření v dolní části Drahaňského údolí, v rámci kterého byly řešeny některé podněty občanů týkající se lepší schůdnosti území a některých dlouhou dobu deponovaných předmětů. Během šetření i následné diskuze bylo projednáno hned několik opatření, která zlepší stav lokality a její průchodnost.

V rámci prací budou v nadcházejících týdnech nejen odstraněny deponované skruže v potoce, hromady větví a dalších předmětů, ale zejména dojde ke zpevnění některých vybraných břehů (vytvoření opěrek v břehu z kulatiny, povalový chodník či zasypání některých kořenů). V lokalitě již také došlo k vytvoření několika tůní pro mloky.

Předseda komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu sděluje „Osobně musím velmi kvitovat spolupráci s hl. m. Prahou v této oblasti. Jde o hezký příklad toho, že mohou být podobné podněty občanů včas a efektivně řešeny.“

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124