MČ Praha 8 chce co nejvíce uspíšit rekonstrukci ulice Trojská

Technická správa komunikací připravuje na rok 2017 rekonstrukci ulice Trojská. V rámci ní by měla proběhnout celková rekonstrukce chodníků a vozovek vyjma tramvajového tělesa, které již prošlo rekonstrukcí. Městská část Praha 8 usiluje o to, aby rekonstrukce byla realizována v nejbližším možném termínu. Ulice Trojská je totiž ve špatném technickém stavu. Jedná se navíc o významnou a přetíženou komunikaci, kde po otevření tunelu Blanka došlo především během ranní špičky k nárůstu počtu vozidel projíždějící touto ulicí.

MČ Praha 8 se rovněž bude snažit prosadit, aby parkovací stání v ulici během její rekonstrukce byla zrealizována dle přání místních obyvatel. Navrhne také do plánu rekonstrukce vhodná místa pro umístění přechodů pro chodce. „Dopravně silně vytížená ulice Trojská je ve špatném technickém stavu, proto usilujeme o to, aby TSK provedlo plánovanou rekonstrukci co možná nejdříve. Chceme také, aby při rekonstrukci byly zohledněny přání a potřeby místních občanů,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124