Přehled budoucích zajímavých projektů MČ Praha 8

Městská část Praha 8 je v novém volebním období výrazněji komunikativnější ve vztahu k občanům městské části, a ve spolupráci s nimi i s akademickou obcí se snaží připravit revitalizace dlouhodobě zanedbaných a přitom významných míst v Praze 8. Níže vám představíme některé zajímavé projekty.

Revitalizace travnaté plochy a centrálního náměstí sídliště Bohnice

Cílem revitalizace je kompletní modernizace centrálního prostoru sídliště u OC a KD Krakov, jeho celkové sjednocení, náhrada stávajícího polo havarijního vybavení a instalace nových funkčních prvků. Navazující travnatá plocha bude přetvořena do podoby parku. Budoucí podoba náměstí byla intenzívně diskutována s občany i odborníky, prvotní podklady vzešly z veřejné i odborné diskuze k vytvořeným studentským návrhům. V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Starosta Roman Petrus k tomu říká „Nová podoba náměstí bude na mnoho dalších let, z toho důvodu pro nás bylo zásadní jeho podobu dostatečně komunikovat s místními občany, kteří budou danou lokalitu dlouhodobě využívat.“

Revitalizace stávajícího náměstí a nebezpečného svahu pod finančním úřadem

Vedení městské části Praha 8 je také ve spojení s občany žijícími v severní části Libně, kteří dlouhodobě a oprávněně kritizují stav parku Dlážděnka. Vrchní část parku je nevhodně využita a v noci neosvětlena. Přilehlý svah je zcela zanedbaný, plný náletové vegetace a deponií po bezdomovcích. Cílem městské části je tuto lokalitu převést do své správy a komplexně zrevitalizovat. K tomu se snaží překonat obtížné bariéry spočívající v několika typech vlastnických práv. Předseda komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu sděluje: „Děláme vše pro to, aby městská část získala co nejdříve alespoň část předmětných pozemků. Již v letošním roce bychom chtěli na lokalitě instalovat veřejné osvětlení a minimálně připravit projektovou dokumentaci revitalizace parku.“

Revitalizace centrálního náměstí sídliště Ďáblice

Centrální náměstí sídliště Ďáblice u metra Ládví, představuje jednu z nejdůležitějších křižovatek v Praze 8. Stav náměstí však ani zdaleka neodpovídá významu lokality. I v tomto případě městská část v minulém roce odpovědně připravovala podklady k revitalizaci skrze veřejnou diskuzi s občany a ve spolupráci s akademickou obcí dokonce realizovala studentskou urbanisticko-architektonickou soutěž, jejíž výsledky sloužily částečně i jako podklad pro soutěž vlastního zhotovitele projektové dokumentace, který je v současné době vybírán. Starosta Roman Petrus k tomu říká „Projekt studentské urbanisticko-architektonické veřejné soutěže se nám velice osvědčil a předčil naše očekávání. Všem starostům doporučuji organizovat takovéto soutěže, které pomohou u přípravy revitalizací významných veřejných prostor pro další desetiletí.“

Revitalizace ovocného sadu jižně od ulice Na Truhlářce

V Praze se vyskytuje řada starých ovocných sadů, které jsou důležité pro kvalitní životní prostředí. Bohužel řada z nich je zanedbaná a neplní role, které by plnit mohla. Praha 8 si význam přeměny těchto prostranství uvědomuje a již zahájila přípravy revitalizace výše uvedeného sadu, který by měl být do budoucna významným přírodním parkem pro občany. Aktuálně je dokončována ideová a realizační studie, která vychází ze zadání vzniklého doporučeními občanů i požadavků městské části. Předseda komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu sděluje: „Po revitalizaci lokality dojde k rehabilitaci původního sadu, obohacení travního porostu a především k výraznému zlepšení prostupnosti celé lokality, výraznému zvýšení bezpečnosti a celkové estetiky lokality.“

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124