Azylový dům v Prosecké ulici nevznikne kvůli nestabilnímu podloží vozovky

Bývalé vedení Městské části Praha 8 se rozhodlo i přes nesouhlas tehdejší opozice proměnit zchátralý bytový dům v Prosecké ulici v Libni na azylový dům pro lidi bez domova. Podepsalo již na tuto rekonstrukci smlouvu se zhotovitelem. V Prosecké ulici je však nestabilní podloží vozovky, která se v minulosti dokonce propadla. Technická správa komunikací hl. m. Prahy tak není schopná dát jasné stanovisko, zda a kdy budou moci tuto komunikaci využívat stavební technika a stroje, které jsou nutné pro úspěšný průběh rekonstrukce.

Městská část Praha 8 se proto rozhodla, že zruší plánovaný vznik azylového domu. Podařilo se jí dohodnout a finančně vyrovnat s původně vybraným zhotovitelem rekonstrukce, který ještě nezahájil stavební práce. „Odstoupili jsme od smlouvy na proměnu bytového domu v Prosecké ulici na azylový dům pro lidi bez domova, protože není jisté, že by rekonstrukce mohla být dokončena. Hrozilo by tak plýtvání finančními prostředky našich občanů,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Bytový dům v Prosecké ulici bude nyní předán Odboru správy majetku MČ Praha 8, který rozhodne o jeho dalším využití.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124