Praha 8 požaduje urychlené zahloubení ulice V Holešovičkách

Na některých komunikacích na území Prahy 8 došlo po otevření tunelového komplexu Blanka k nárůstu intenzity dopravy, když doprava narostla především v ulicích V Holešovičkách a Trojská. Městská část Praha 8 se proto intenzivně snaží prosadit, aby se těmto dopravně silně zatíženým lokalitám ulevilo. V rámci této snahy prosazuje, aby Magistrát hl. m. Prahy v co nejkratším termínu realizoval plánovanou stavbu „Holešovičky – zakopání“, která zajistí zahloubení ulice V Holešovičkách. MČ Praha 8 také usiluje, aby došlo ke změně v Územním plánu, která umožní realizaci této stavby.

Snaží se rovněž prosadit, aby realizace této stavby nebyla vázána na uskutečnění jiných dopravních staveb v této lokalitě. „Naše městská část požaduje, aby plánované zahloubení ulice V Holešovičkách bylo realizováno bez zbytečných administrativních průtahů v nejbližším možném termínu. V této ulici totiž po otevření tunelového komplexu Blanka v září minulého roku výrazně narostla intenzita dopravy, když například v březnu 2015 projelo touto komunikací 64 tisíc vozidel a v březnu 2016 jejich počet narostl až na 84 tisíc,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124