Zóny by na Praze 8 měly být zavedeny ve druhé polovině září

Na Praze 8 mají být 15. září zavedeny zóny placeného stání. Výdej parkovacích oprávnění bude zahájen 1. července. Zóny budou rozděleny do tří parkovacích oblastí. Bude možné si zakoupit parkovací oprávnění jen pro jednu z těchto oblastí, které vyjde levněji než oprávnění pro všechny zóny na Praze 8. První oblast se nachází v katastrálním území Karlína a končí v oblasti Invalidovny. Přibližně od ní začíná druhá oblast nacházející se na katastrálním území Libně, do této zóny patří například okolí stanice metra Palmovka. Třetí parkovací oblast na Praze 8 se nachází v oblasti Kobylis a Ládví a patří do ní i okolí stejnojmenných stanic metra.

Lidé mající trvalé bydliště v oblasti spadající do zón placeného stání zaplatí za roční parkovací oprávnění pro Prahu 8 1200 Kč, když pro osoby starší 65 let je cena snížena na 360 Kč. Roční parkovací oprávnění pro jednu ze tří parkovacích oblastí v Praze 8 vyjde občany mající v ní trvalé bydliště na 600 Kč a lidé nad 65 let zaplatí 180 Kč. Nově budou automobily parkující v zónách evidovány prostřednictvím státní poznávací značky vozidla. Kontrolu vykonává monitorovací vozidlo a v případě potřeby se provádí i ručními skenery. Podrobné a průběžně aktualizované informace o zónách placeného stání je možné nalézt na internetových stránkách www.parkujvklidu.cz. „Naše občany dlouhodobě trápí problémy s parkováním, proto jsme podporovali, aby Magistrát hl. m. Prahy zavedl zóny placeného stání. V současné době se snažíme vyjednat, aby přesná podoba zón v co největší možné míře odrážela potřeby a přání obyvatel naší městské části,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124