Rekonstrukce vodovodních řadů přinese dopravní omezení

Pražská vodohospodářská společnost bude realizovat stavební akci „Obnova vodovodních řadů Zenklova“. Její realizace si vyžádá několik dopravních omezení. Bude proto od 23. května 2016 do 5. srpna 2016 částečně uzavřena Zenklova ulice v úseku Stejskalova – Náměstí Dr. Václava Holého a úplně uzavřena ulice Náměstí Dr. Václava Holého v úseku Zenklova – Na Rokytce. V této době také budou probíhat stavební práce v ulici Elsnicovo náměstí. Objízdná trasa bude vedena a vyznačená po trase: Zenklova, Stejskalova, Na Rokytce, Náměstí Dr. Václava Holého, Kotlaska, Ronkova a Na Žertvách. Po celou dobu stavby bude v dotčeném úseku Zenklovy ulice zachován obousměrný dopravní provoz silniční i tramvajové dopravy.

Pracovat na obnově vodovodních řadů se bude rovněž od 1. července do 5. srpna v ulici U Libeňského zámku v oblasti stykové křižovatky s ulicí Zenklova, proto nebude možné do této ulice odbočit ze Zenklovy ulice. „Tyto stavební práce v červenci a začátkem srpna znemožní návštěvníkům Libeňského zámku zaparkovat svůj automobil v jeho blízkosti. To představuje velkou komplikaci především pro svatebčany, proto je naši zaměstnanci o této skutečnosti v předstihu informují a snažíme se jim zajistit parkovací místa na parkovišti v blízkosti tzv. Bílého domu u fotbalového hřiště FK Meteoru Praha, které má však bohužel velmi omezenou kapacitu,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Zařízení staveniště pro tuto stavbu bude od 23. května umístěno v oblasti stykové křižovatky ulicí Horovo náměstí a U Rokytky.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124