Úřad nabízí zkušenost

Studenti středních a vyšších odborných škol oslovují ÚMČ Praha 8 s žádostí o výkon své studijní praxe. Ten se jim v rámci svých možností snaží vždy vyhovět. Pokud to kapacita úřadu umožňuje, pak je se studenty dohodnuta délka a termín praxe a odbor, kde bude vykonávána. Studenti za praxi na ÚMČ Praha 8 neplatí žádné poplatky, ale ani za ni nedostávají finanční odměnu.

Praxe je nastavena tak, aby studenti poznali co nejvíce činností příslušného odboru. Na jejím začátku se dozvědí, jaké činnosti má daný odbor na starost. Následně procházejí jednotlivými odděleními, kde jsou přidělení k vybraným zkušeným pracovníkům. „Čerství absolventi škol mívají často problémy s hledáním prvního zaměstnání kvůli nedostatku praxe. Naše městská část proto dlouhodobě studentům v rámci svých možností umožňuje získat praktické zkušenosti, aby díky nim měli usnadněn přechod ze školních lavic do pracovního poměru,“ vysvětlil přístup radnice starosta Roman Petrus.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124