Dotace MČ Praha 8 půjdou především na podporu mládežnického sportu

Městská část Praha 8 dlouhodobě uděluje dotace (granty) na podporu sportu, sociální oblasti, kultury a volnočasových aktivit děti a mládeže. Největší část finančních prostředků – 9 milionů – by měla jít na podporu dlouhodobě organizovaných sportovních aktivit pro děti a mládež. Z těchto prostředků je pro TJ Sokol Kobylisy navržena dotace ve výši 741 000 Kč na provoz a modernizaci sportovišť a náčiní. Softballový klub Joudrs Praha by měl získat 726 000 Kč na sportovní výchovu mládeže. Mezi dalšími navrženými příjemci dotací jsou například Basket Slovanka, FK Admira Praha a FK Meteor Praha VIII. „Největší část peněz jsme vyčlenili na podporu mládežnického sportu, protože v současné přetechnizované době je určitě potřeba podporovat sportovní vyžití dětí a mládeže. Dali jsme důraz na podporu sportovních oddílů dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus. Na sportovní aktivity pro dospěle a dorost je určen jeden milion. Dotaci máji získat například TJ Slovan Bohnice Praha 8, TJ Sokol Libeň a Beachklub Ládví.

Významně bude podpořena i oblast kultury a volnočasových nesportovních aktivit pro děti a mládež, a to dvěma miliony. Podpořena bude například oprava vnitřních prostor volnočasového klubu pro děti a mládež Oratoř v Salesiánském středisku mládeže. Dotace mají jít i na podporu sociální oblasti, a to ve výši 2 miliony Kč. Mezi příjemci dotací by mělo být například Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Centrum integrace dětí a mládeže a STŘEP – české centrum pro sanaci rodiny. Návrh rady na poskytnutí dotací musí schválit Zastupitelstvo MČ Praha 8, které ho projedná 22. 6.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124