Praha 8 přispěje na opravu chodníků

Městská část Praha 8 se dlouhodobě snaží zlepšit stav chodníků na Praze 8. V letošním roce proto věnuje 7 milionů korun na tzv. „chodníkový program“. Jeho prostřednictvím MČ Praha 8 realizuje opravu vybraných chodníků, když opravy by měly být dokončeny do konce letošního roku. Chodníky zařazené do oprav byly vybrány na základě požadavků TSK hl. m. Prahy, Odboru dopravy ÚMČ Praha 8 a podnětů od občanů. „Nejsme sice majitel ani správcem těchto chodníků, ale jsou ve špatném stavu a potřebují být proto opraveny. Mohlo by totiž na nich hrozit především v zimním období zvýšené nebezpečí úrazu,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Opravované chodníky jsou v ulicích Náměstí Dr. Václava Holého, Mazurská, Přemyšlenská, Slancova, Pod Vlachovkou a Zelenohorská. Jejich výběr probíhal v koordinaci s ostatními stavbami, aby v nebližší době nebyl narušen nový povrch chodníků. Zhotovitelem oprav je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124