Memorandum o spolupráci ohledně protipovodňových opatření na Rokytce

Představitelé místních samospráv 22.června v Říčanech slavnostně podepsali memorandum o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka. Cílem memoranda je vytvořit společnou iniciativu, v rámci které budou představitelé samospráv nacházejících se na vodním toku Rokytka dlouhodobě úzce spolupracovat na společném řešení protipovodňové ochrany po celé délce tohoto vodního toku. Uvědomují si totiž, že vzhledem k rostoucímu počtu povodní v poslední době hrozí jejich opakování i v budoucích letech. „Na Praze 8 máme stále v živé paměti povodně v roce 2013, kdy se nevídaně rozlila Rokytka. Chceme proto v nejkratším možném termínu odstranit současné nedostatky v protipovodňové ochraně na tomto vodním toku. Věříme, že pomocí společného postupu s ostatními samosprávami nacházejícími se na Rokytce se nám to může podařit,“ uvedl iniciátor memoranda starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Jedním z nedostatků současné protipovodňové ochrany je, že zejména v horní části vodního toku Rokytka chybí automatizované systémy, které by vyhodnotily relevantní vstupní parametry a předaly včasné informace příslušným kompetentním organům. Dalším vážným nedostatkem je na mnoha místech zúžený tok Rokytky a malé množství rozlivových zón. Představitelé místních samospráv zdůrazňují potřebu krajinotvorných opatření, které budou nejenom poskytovat ochranu proti povodním, ale budou rovněž zadržovat vodu v obdobích sucha. Budou proto prosazovat výstavbu suchých poldrů. Nechtějí však jen společně usilovat o odstranění těchto a dalších nedostatků v protipovodňové ochraně, ale plánují také zorganizovat společná protipovodňová cvičení samospráv a integrovaného záchranného systému.

Memorandum podepsali zástupci městských částí Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 22, Praha – Dolní Počernice, Praha – Běchovice, Praha – Kolovraty, Praha Koloděje, Praha – Královice a města Říčany.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124