Požadujeme zákaz provozu vozítek segway i v oblasti Karlína

Rada hlavního města Prahy se rozhodla připravit návrh nařízení, které by v centru Prahy zakázalo provoz vozítek segway. Městská část Praha 8 požaduje, aby se zákaz jejich provozu vztahoval i na oblast Karlína, která není zahrnuta v návrhu Rady HMP. „Karlín je součást širšího centra Prahy. Vzhledem k tomu by se do něj mohla přesunout část provozu vozítek segway, když by nebyl zahrnut mezi oblasti, kde má být jejich provoz zakázán,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Návrh nařízení hl. m. Prahy o zákazu provozu vozítek segway v centru Prahy se začal připravovat po změně zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta totiž umožnila v určitých oblastech zakázat provoz vozítek segway. Jejich provoz by tak dle návrhu Rady HMP byl v centru Prahy zakázán na chodnících, stezkách pro chodce a cyklisty a v pěších a obytných zónách. Zákaz by se naopak nevztahoval na příslušníky státní a městské policie při plnění jejich služebních povinností.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124