Tenký klient zefektivní pracovní agendu

Oddělení ICT služeb ÚMČ Praha 8 zajistilo pro vedoucí odborů ÚMČ Praha 8 a radní městské části tzv. tenkého klienta. Ten jim zabezpečuje plnohodnotný vzdálený přístup do interních systémů, díky čemuž mohou plně vykonávat svoji pracovní agendu přes jakékoliv zabezpečené internetové připojení. Mohou tak například odkudkoliv přebírat a vyřizovat úřední písemnosti zaslané prostřednictvím spisové služby E-Spis.

Smyslem této nové služby pro vedoucí pracovníky a radní městské časti je zajistit, aby mohli plně vykonávat svoji pracovní agendu, i když nejsou zrovna fyzicky přítomni na svém pracovišti. „Moderní informační technologie mohou v současné době zefektivnit chod v podstatě jakékoliv organizace. Snažíme se je proto v rámci našich finančních možností v maximální možné míře využívat,“ vysvětluje přístup Úřadu městské části Praha 8 starosta Roman Petrus.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124