První etapa do 5. srpna 2016, druhá v roce 2018

V současné době Pražská vodohospodářská společnost (PVS) uskutečňuje stavební akci „Obnova vodovodních řadů Zenklova“. Je proto do 5. srpna částečně uzavřena Zenklova ulice v úseku Stejskalova – Náměstí Dr. Václava Holého a úplně uzavřena ulice Náměstí Dr. Václava Holého v úseku Zenklova – Na Rokytce. PVS plánuje v této lokalitě provést i přípravné práce pro rekonstrukci kanalizace, když po dobu jejich průběhu by byl obousměrný provoz tramvají veden jednokolejně po koleji směrem do centra Prahy. Jejich provedení bude možné jen tehdy, pokud PVS zvládne zajistit vše nutné pro zprovoznění této jednokolejné trati. Druhá etapa oprav vodovodu a kanalizace v Zenklově ulici by měla proběhnout v roce 2018 v úseku Povltavská – Krejčího. Před začátkem druhé etapy oprav by měla v tomto úseku Zenklovy ulice proběhnout obnova vodovodního řadu, která si nevyžádá přerušení provozu tramvajové dopravy.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje rekonstrukci tramvajové trati v Zenklově ulici v úseku Elsnicovo náměstí – Bulovka. Stavební práce mají být zahájeny v lednu 2018 a trvat by měly jednu stavební sezónu. Technická správa komunikací hl. m. po skončení ostatních prací začne řešit odstranění hlukové zátěže v Zenklově ulici v úseku Elsnicovo náměstí – Vosmíkových, když provede výměnu povrchu vozovek z dlažby na asfaltový povrch. Stavební práce budou probíhat také v nedaleké Klapkově ulici. DPP se totiž v létě příštího roku chystá uskutečnit opravu tramvajové trati v této ulici v úseku trati přibližně za zastávkou tramvají Kobylisy do konečné stanice Vozovna Kobylisy.

„Naše městská část není investorem těchto stavebních prací, proto je nemůžeme přímo ovlivňovat. Budeme však usilovat o to, aby byly vzájemně koordinované, a způsobovaly tak co nejmenší komplikace našim občanům,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124