Má někdo neoprávněné trvalé bydliště ve vaší nemovitosti?

Nájemníci mají možnost přihlásit si trvalý pobyt v nemovitosti, když k tomu mají zákonný důvod, kterým je například souhlas vlastníka nebo řádně uzavřená nájemní smlouva. Ta opravňuje k nahlášení trvalého pobytu i bez souhlasu majitele nemovitosti. Ten je však informován o změně počtu přihlášených v jeho nemovitosti. Může také požádat Úřad městské části Praha 8 o sdělení osob, které mají přihlášený trvalý pobyt v jím vlastněných nemovitostech. Pokud by zjistil, že ho má někdo neoprávněně, pak může podat návrh na zahájení správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana.

„Doporučuji tyto záležitosti řešit osobně na oddělení Evidence obyvatel a osobních dokladů, které sídlí v přízemí tzv. Bílého domu. V něm totiž poradí nájemníkům, jak se přihlásit k trvalému pobytu. Majitelům nemovitostí zase poskytnou informace, jak postupovat, když má někdo neoprávněně trvalý pobyt v jejich nemovitosti,“ uvedl starosta Praha 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124