Občané Prahy 8 pomohli rodině postižené požárem

Požár v bytovém domě ve Vratislavské ulici v lednu tohoto roku tvrdě zasáhl do života jedné rodiny. Městská část bezprostředně po této události poskytla rodině nezbytnou materiální pomoc, do které se zapojili i občané formou materiální sbírky nezbytného vybavení pro obnovu domácnosti, ale též i hraček, oblečení apod. Zároveň byla městskou částí též vyhlášena finanční sbírka, jejíž výnos 54 559,76 Kč byl již předán postižené rodině.

Městská část vedle poskytnutí materiální pomoci přispěla do sbírky částkou 20.000 Kč. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli na dobrou věc, ať již věcným darem nebo větší či menší finanční částkou,“ říká starosta MČ Praha 8 Roman Petrus. „Ukázalo se, že nejsme lhostejní k neštěstí jiných, a věřím, že výnos ze sbírky rodině pomůže v obnově vybavení domácnosti.“

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124