Občané se mohou zúčastnit dotazníkového šetření k revitalizaci parku Dlážděnka

Podobně jako měli občané možnost se zapojit do příprav revitalizací Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice, mají tuto možnost i v rámci příprav revitalizace parku Dlážděnka. Do 10. srpna se občané mohou zúčastnit dotazníkového šetření týkajícího se připravované rekonstrukce tohoto parku. Výsledky dotazníku budou součástí přípravy diplomové práce studentky Zahradní tvorby Zemědělské univerzity v Praze L. Kožíškové a zároveň budou sloužit jako podklad pro zpracování zadání výběrového řízení pro projektovou dokumentaci revitalizace parku Dlážděnka. Odkaz na hlasování se nachází zde (https://docs.google.com/…q7w/viewform?…).

Občané, kteří nepreferují vyplnění elektronického dotazníku, mohou do 10. srpna sdělovat své podněty k rekonstrukci parku Dlážděnka předsedovi komise pro životní prostředí Vítu Cézovi na telefonní číslo 222 805 187 či na emailovou adresu vit.ceza@praha8.cz. „Zapojení občanů do přípravy rekonstrukce významných veřejných ploch v naší městské části se nám osvědčilo, proto s panem starostou R. Petrusem v tomto trendu pokračujeme i při přípravě rekonstrukce parku Dlážděnka. Budeme se snažit v co největší možné míře zohlednit podněty od občanů při přípravě zadání výběrového řízení pro projektovou dokumentaci revitalizace parku,“ uvedl předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124