Pomoci by měly zóny placeného stání

Osmou městskou část dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst pro naše občany. Potvrdil to i výzkum provedený agenturou IBRS loni v prosinci. Do výzkumu bylo zapojeno 400 respondentů. Důležitým zjištěním bylo, že s aktuálním stavem parkování bylo spokojeno jen 33 procent dotazovaných a naopak nespokojeno bylo 45 procent. Významné je také, že naši občané podporují zřízení zón placeného stání, protože s jejich zavedením souhlasilo 46 procent respondentů, zatímco proti bylo 34 procent.

Za hlavní argumenty pro zavedení zón lidé uvedli, že by měly zajistit více parkovacích míst pro místní občany a ti byli měli získat jistotu, že budou mít kde zaparkovat. Naopak za nejvýznamnější argument proti jejich zavedení bylo označeno problematické parkování návštěv. Uvítali jsme proto, že Rada hlavního města Prahy rozhodla, že na území naší městské části zavede od 1. října zóny placeného stání.

V Praze 8 budou rozděleny do tří parkovacích oblastí. První se nachází v katastrálním území Karlína a končí v oblasti Invalidovny. Přibližně od ní začíná druhá oblast na katastrálním území Libně, patří do ní například okolí stanice metra Palmovka. Třetí parkovací oblast bude zřízena v oblasti Kobylis a Ládví. Její součástí bude i okolí stejnojmenných stanic metra. Výhodou tohoto rozdělení je, že bude možné si zakoupit parkovací oprávnění jen pro jednu z těchto oblastí, které je výrazně levnější než oprávnění pro všechny tři.

Naše městská část usilovala o to, aby nově zaváděné zóny v co největší možné míře vycházely z přání a potřeb našich občanů. Velmi intenzitě se proto této problematice věnoval můj kolega radní pro dopravu Karel Šašek. Podařilo se nám tak například prosadit, aby zóny byly zavedeny v oblasti Ládví a Kobylis, kde se podle původního návrhu zavádět neměly. Tato oblast je totiž silně zatížená kvůli stanicím metra, u nichž parkuje velké množství lidí dojíždějících do Prahy za prací. Občané také měli možnost zasílat své připomínky k návrhu vyznačení dopravního značení právě kvůli zavedení zón placeného stání. Mohli tak ovlivnit jeho konečnou podobu. V neposlední řadě jsme zřídili registrační místa pro zóny ve všech třech oblastech. Registrace parkovacích oprávnění probíhá v prostorách hlavní budovy Úřadu městské části Praha 8 v tzv. Bílém domě (U Meteoru 6), v Kulturním domě Ládví a v Karlíně na adrese Karlínské náměstí 22/14.

Komentář vyšel v rubrice Starostové píší noviny na internetových stránkách Lidových novin (http://www.lidovky.cz/…/nazory.aspx?…).

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124