Připomínky k návrhu změn v dopravním značení v Karlině

Na úřední desce Městské části Praha 8 byl dne 16. srpna uveřejněn návrh nového dopravního značení v oblasti Karlína, které je nutné vyznačit kvůli zavedení zón placeného stání na Praze 8. Úřední desku v listinné podobě je možné najít před vchodem do tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8) a v elektronické podobě je umístěna na internetových stránkách MČ Praha 8 (www.praha8.cz/deska). Návrh obsahuje zapracované připomínky občanů k předchozímu plánu na vyznačení nového dopravního značení.

Občané mohou do 30 dní od zveřejnění zasílat své případné podněty a připomínky k tomuto návrhu na změny ve vodorovném a svislém dopravním značení v oblasti Karlína. „Dlouhodobě se snažíme, aby naši obyvatelé mohli v co největší míře ovlivnit konečnou podobu zón placeného stání. Na základě jejich připomínek a podnětů jsme proto přepracovali původní návrh umístění nového dopravního značení v oblasti Karlína a nyní ho přepracovaný předkládáme našim občanům k dalšímu připomínkování,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Připomínky a námitky k těmto navrženým změnám v dopravním značení je možné zasílat na odbor dopravy Městské části Praha 8 (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň), kde je kompletní dokumentace s přesnými nákresy dopravního značení k nahlédnutí. Změny v dopravním značení vstoupí v platnost od 1. října, kdy budou na Praze 8 zavedeny zóny placeného stání. Podrobné informace o zónách lze nalézt na internetových stránkách www.parkujvklidu.cz.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124