Zhoršená kvalita vody v Rokytce

V několika posledních týdnech bylo možné vizuálně pozorovat zhoršenou kvalitu vody v Říčanském potoce a na Rokytce. Situace se ale v posledních dnech ještě více zhoršila a to do takové míry, že je v korytě Říčanského potoka a Rokytky možné pozorovat zřetelně zelenou vodu. Nejhorší situace je na Podleském rybníce na Říčanském potoce a na Kyjském rybníce na Rokytce a na navazujících úsecích vodních toků.

Sytě zelené zabarvení vody je způsobeno sinicemi a řasami. Hlavní město Praha jako správce vodního toku neeviduje žádnou havárii chemického charakteru, která by zapříčinila zelené zabarvení povrchové vody. Problémem jsme se začali zabývat na začátku srpna, kdy jsme zaznamenali zelené zabarvení na Říčanském potoce a to od Podleského rybníka v k.ú. Dubeč. Dne 04. 08. 2016 byly provedeny chemické rozbory vody na nátoku do zmíněného rybníka a na jeho odtoku, které ukázaly, že vodní tok je ještě před Podleským rybníkem eutrofizovaný, tj. obsahuje vyšší množství živin (fosforu a dusíku). Tyto živiny podporují rozvoj řas a sinic.

Postupně se situace zhoršovala zejména na Rokytce, a to na Kyjském rybníce. Pomalé proudění vody shromažďuje sinice na nátoku rybníka a v současné době zde vytváří souvislý povlak sinic. Dne 16. 08. 2016 jsme nechali odebrat vzorky vody z Kyjského rybníka pro stanovení další chemické analýzy a mikrobiologického obrazu. Kompletní výsledky rozborů budou do deseti dnů. Jednou z příčin masivního rozvoje sinic může být menší průtok, vyšší teplota vody, vyšší ph a co je podstatné, přítomnost potřebných živin. Díky současným ideálním podmínkám dochází k přemnožení sinic ve vodním prostředí.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124