MČ Praha 8 se snaží zabránit výstavbě stavebního projektu Bytový dům Mazurská

Městská část Praha 8 nesouhlasí s realizací stavebního projektu s názvem „Bytový dům Mazurská v Praze 8“. Tato plánovaná stavba o 1 podzemním a 8 nadzemních podlažích by totiž zahustila zástavbu v dané lokalitě a snížila tak rozsah zdejšího veřejného prostranství. „Velkou hodnotou Sídliště Bohnice je, že bylo navrženo a vystavěno s velkým počtem veřejných a zelených ploch. Ty nechápeme jako volné plochy k zastavění, ale jako jedinečnou přednost této čtvrti, kterou je potřeba chránit a rozvíjet,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Stavba však byla povolena odborem územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8, který je příslušným stavebním úřadem. Vykonává tak statní správu v přenesené působnosti a vedení radnice nemůže v této věci ovlivnit jeho rozhodnutí. MČ Praha 8 podala proti tomuto rozhodnutí odvolání.

Rozhoduje o něm odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy jako příslušný odvolací správní orgán. Ten na žádost investora přerušil do 22. 10. 2016 projednávání odvolání proti povolení stavby. Ministerstvo dopravy totiž zrušilo stanovisko odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy k přípravné dokumentaci stavby. Investor si ho tak bude muset znovu opatřit. Následně se s ním budou mít příležitost seznámit všichni účastníci odvolacího řízení a případně podat k nově předloženým materiálům své námitky.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124