Radnice připravuje revitalizace vybraných ploch malého rozsahu

V uplynulých měsících obdržely sekretariáty radní pro životní prostředí Anny Kroutil a předsedy komise pro životní prostředí Víta Cézy řadu podnětů občanů Prahy 8, kteří doporučovali vedení městské části zaměřit se kromě velkých úprav veřejných ploch také na malé viditelné plochy. Ty jsou kolikrát relativně zanedbané a nevyužité a jejichž revitalizace by přispěla k zušlechtění širšího okolí dané veřejné plochy, zlepšení životního prostředí a estetického vnímání celé lokality. „S podněty občanů jsme se plně ztotožnili, neboť stav mnoha takovýchto frekventovaných ploch vůbec neodpovídá potřebám v dané lokalitě,“ říká radní pro životní prostředí Anna Kroutil.

Uvedená problematika byla taktéž projednána na komisi pro životní prostředí a byla jí vyjádřena jednoznačná podpora. Následně došlo k výběru konkrétních vhodných ploch, které se nacházejí na frekventovaných místech a zároveň jejich vlastnická práva samotnou revitalizaci umožňují. Vybrány byly celkem 3 lokality, konkrétně veřejná plocha na křižovatce ulic Zenklova, Podlipného a Braunerova, dále plocha na křižovatce ulic Primátorská a Konšelská a také plocha na křižovatce ulic Zenklova a Prosecká. Předseda komise Vít Céza k tomu sděluje: „Postupné tvorby malých zelených ploch na frekventovaných místech povedou k vytváření krajinné mozaiky v městském prostoru, která bude přínosná jak esteticky, tak z hlediska životního prostředí.“

Do konce srpna byly do příslušných lokalit distribuovány dotazníky, jež mohou občané vyplňovat a odevzdávat až do 30. září 2016. Vyplněný dotazník je možné předat v informačním středisku v Bílém domě (U Meteoru 6), nebo do sekretariátů radní pro životní prostředí Anny Kroutil či předsedy komise pro životní prostředí V. Cézy (místnosti 35, respektive 31 v Libeňského zámečku, Zenklova 1/35). Odpovědi je taktéž možné odeslat pomocí e-mailu (anna.kroutil@praha8.cz; vit.ceza@praha8.cz).

Informace o výsledcích dotazníkového šetření budou publikovány v listopadovém vydání časopisu Osmička. Předem moc děkujeme za spolupráci.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124