Nové dopravní značení v Karlíně vychází vstříc požadavkům občanů

Ve čtvrtek 15. září 2016 bylo na úřední desce MČ Praha 8 zveřejněno opatření obecné povahy, které stanovuje nové dopravní značení v oblasti Karlína. To je nutné vyznačit, aby bylo možné v této lokalitě zřídit zóny placeného stání.

Městská část Praha 8 se při tvorbě změn ve vodorovném a svislém dopravním značení v oblasti Karlína snažila v maximální možné míře vycházet z potřeb a přání svých občanů. Byl proto přepracován na základě jejich podnětů původní návrh na nové dopravní značení, který byl následně 16. srpna 2016 předložen k dalšímu připomínkování. Následujících 30 dnů byla možnost se k němu vyjádřit. „Upravené dopravní značení zohledňuje přání našich obyvatel a zároveň vychází vstříc požadavkům od Policie České republiky. Navíc zajištuje, že oblast Karlína zůstane i po zavedení zón placeného stání velmi přívětivou lokalitou pro cyklistickou dopravu,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek (ČSSD).

Kompletní dokumentace s podrobnými nákresy dopravního značení je k nahlédnutí na odboru dopravy MČ Praha 8 (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň). Technická správa komunikací hl. m. Prahy zajistí do konce září vyznačení tohoto nového dopravního značení v oblasti Karlína, aby zde mohly od 1. října začít fungovat zóny placeného stání.

Obyvatelé Karlína mohou využít pro registraci parkovacích oprávnění pro nově vznikající zóny placeného stání na Praze 8 pobočku v Karlínské náměstí 22/14, kde je možná platba kartou a převodem z účtu. Platit v hotovosti je však možné jen na pracovišti v tzv. Bílém domě (U Meteoru 6, Praha 8). Podrobné a průběžně aktualizované informace o zónách placeného stání je možné najít na internetových stránkách www.parkujvklidu.cz.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124