MČ Praha 8 se zajímá o špatný technický stav vily Milada

Městská část Praha 8 dostala od svých občanů podněty ohledně špatného stavu vily Milada, která se nachází v katastrálním území Libně v blízkosti vysokoškolské koleje 17. listopadu. Dotázala se proto na něj a jeho případné řešení vlastníka nemovitosti Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, když za něj odpověděl náměstek pro řízení sekce majetkové Ivo Krýsa.

Ten ve své odpovědi popsal složitou historii tohoto objektu. Uvedl, že až do roku 2000 probíhal restituční spor o vrácení nemovitosti původním majitelům, když v jeho průběhu nemohl stát do něj investovat žádné finanční prostředky a proto se postupně zhoršoval stavebně technický stav objektu. Následně došlo k řadě jednání mezi Univerzitou Karlovou v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí o bezúplatném převodu nemovitosti na Karlovu univerzitu.

Ministerstvo financí však nakonec konstatovalo, že tento převod není možné realizovat. V současné době se připravuje převod nemovitosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento převod byl umožněn letošní změnou zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. „Doufám, že budoucí nový vlastník nemovitosti zajistí její efektivní a hospodárné využití. Určitě není možné, aby vila Milada dále chátrala, protože by její špatný technický stav mohl začít ohrožovat naše občany,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Současný majitel vily Milada Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ji zakoupilo v roce 1978 pro účely stavby areálu kolejí a menzy Karlovy univerzity. V letech 1979 až 1988 byla využívána pro potřeby této výstavby. Měla být původně zbourána, aby v lokalitě mohly vyrůst další plánované objekty univerzity.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124