Přebytečné oblečení může pomoci potřebným

Městská část Praha 8 spolupracuje s ekologicko-charitativním projektem Potex, kterému se od 1. ledna 2016 do 31. srpna 2016 podařilo odklonit 1278 tun textilu z odpadového toku ve prospěch opětovného použití a recyklace. Bylo také pro spolupracující charity vytříděno 2500 kg ošacení. Projekt je založený na oranžových kontejnerech, do kterých je možné 24 hodin denně po celý rok vhodit oblečení, textil, obuv a doplňky k oblečení. Na území MČ Praha 8 se jich nachází necelých dvacet. „Daří se nám úspěšně spolupracovat s projektem Potex a i díky tomu je v naší městské části velké množství kontejnerů na vhazování nepotřebného oblečení a textilu. Naši občané tak mají možnost dát své vyřazené věci na dobrou věc,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Celý obsah kontejnerů putuje do skladu, kde je část oblečení vytříděna pro neziskové organizace, když ho dostává například Naděje. Oblečení a textil nehodící se pro potřeby charitativních organizací putuje do zemí třetího světa anebo ho partneři služby recyklují. Takto získané finanční prostředky jsou využity na hrazení provozu projektu a jsou z nich také podporovány vybrané neziskové organizace, když mezi ně patří například Klokánek Chabařovická. Podrobné informace o projektu Potex včetně seznamu kontejnerů lze nalézt na internetových stránkách www.recyklujemetextil.cz.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124