MČ Praha 8 ocenila vybrané policisty a hasiče

V úterý 27. září 2016 proběhlo v obřadní síni Libeňského zámku za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD) a předsedy Komise pro bezpečnost Zdeňka Nagovského (KSČM) slavnostní ocenění příslušníků Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru ČR. Ti byli oceněni za svůj příkladný výkon služby na území Prahy 8. V úvodu slavnostního setkáni jim starosta Roman Petrus (ČSSD) jménem městské části Prahy 8 poděkoval za jejich mimořádně důležitou a odpovědnou práci. Zdůraznil, že by rád obnovil tradici oceňování vybraných policistů a hasičů.

Následně příslušníci policie a hasičského záchranného sboru obdrželi pamětní list a medaili, které si vyzvedli všichni ocenění, kromě nepřítomného ředitele městské policie v Praze 8 pana Jaroslava Kašpárka. Ten je obdrží dodatečně. Městská část Praha 8 také všem vyznamenaným věnuje drobný finanční dar. „Všichni ocenění policisté a hasiči si určitě zaslouží velkou úctu za práci, kterou vykonávají ve prospěch občanů naší městské části. Bylo mi tak velkou ctí, že jsem jim mohl osobně poděkovat za příkladný výkon jejich služby,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124