Na Karlínském náměstí nevznikne parkoviště P+R

Městská část Praha 8 neplánuje na Karlínském náměstí zřídit parkoviště P+R, jak uvedl ve vysílání Českého rozhlasu radní pro dopravu Karel Šašek (ČSSD). „Chtěl bych se všem našim občanům i posluchačům rozhlasu omluvit za uvedení nesprávné informace. Parkoviště na Karlínském náměstí je v současné době veřejným parkovištěm sloužící všem řidičům. Poté co byly zavedeny zóny placeného stání, zde plánujeme zřídit režim pouze pro rezidenty s platným parkovacím oprávněním. Chceme totiž nabídnout našim obyvatelům moderní parkovací plochu v centru Karlína, která uspokojí parkovací potřeby na bázi moderních technologií,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek (ČSSD).

Proměna veřejného parkoviště na Karlínském náměstí na parkoviště určené primárně pro místní občany je dlouhodobě připravována. V rozpočtu Odboru dopravy MČ Prahy 8 jsou na ni vyčleněny finanční prostředky. V tuto chvíli se zpracovává analýza technického řešení. To bude zahrnovat instalaci mechanických prvků parkoviště a obslužných zařízení, vývoj mobilních aplikací pro správu rezervací parkovacích míst na základě čtení RZ vozidla a panely pro zobrazení informací o parkovišti.

Tímto projektem se Praha 8 hlásí ke konceptu Smart City.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124