Troja Horizons: Stížnost investora na podjatost zaměstnanců MČ Prahy 8 zamítnuta

Městská část Praha 8 dlouhodobě nesouhlasí s výstavbou stavebního projektu „Bytovým dům Troja Horizons“ v blízkosti křižovatky ulic K Pazderkám a Lodžská. Tato plánovaná novostavba by totiž zahustila zdejší zástavbu a navíc by měla vyrůst na místě současných zelených ploch. Zastupitelstvo MČ Praha 8 k ní vydalo negativní stanovisko již v roce 2009. Současné vedení radnice potvrdilo nesouhlas s touto výstavbou rozhodnutími RMČ Praha 8 ze dnů 22. 04. 2015 a 14. 09. 2016.

Investor stavby se však rozhodl podat námitku proti podjatosti zaměstnanců ÚMČ Praha 8 a požadoval jejich vyloučení z projednávání povolení výstavby tohoto bytového domu. Zdůvodnil jí tím, že samospráva MČ Praha 8 má dlouhodobě negativní postoj ke stavbě, který například vyjádřil 11. 3. 2015 na jednání zastupitelstva starosta Roman Petrus. Ten na něm uvedl, že s výstavbou bytového domu Troja Horizons nesouhlasilo už bývalé vedení Prahy 8 a odmítá jí i současné vedení radnice. Pracovníci ÚMČ Praha 8 tak nemohou podle investora rozhodovat nestranně, protože jsou zaměstnanci městské části, když navíc starosta jmenuje a odvolává tajemníka ÚMČ.

O námitce na podjatost ve vztahu k starostovi MČ Praha 8 Romanu Petrusovi rozhodoval odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, když jim byla zamítnuta. Investor se však rozhodl podat odvolání. To řešilo Ministerstvo pro místní rozvoj jako příslušný odvolací správní orgán, které potvrdilo správnost napadeného usnesení magistrátu. Městská část je totiž dle zákona o hl. m. Praze účastníkem územního řízení a má v něm možnost hájit své zájmy. Její představitelé proto mohou v této otázce přijímat usnesení a vyjadřovat svůj názor „V územních řízeních se vždy snažíme aktivně vystupovat a v mezích našich zákonných pravomocí bojovat proti stavbám, které by poškodily životní prostředí v naší městské části. Je tak jistě dobrou zprávou, že díky rozhodnutí magistrátu a Ministerstva pro místní rozvoj tak můžeme činit i nadále,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

V současné době běží územní řízení na základě žádosti investora o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124