Nově instalovaný kontejner Fixpoint se osvědčil

V parku Těšnov nedaleko od stanice metra Florenc byl v úterý 9. srpna 2016 pracovníky organizace Progressive instalován kontejner Fixpoint. Uživatelé drog tím získali možnost do něj vhodit použité injekční stříkačky. Nový kontejner se zatím osvědčil, protože za prvních šest týdnů od jeho instalace v něm a v jeho bezprostředním okolí bylo nalezeno 45 injekčních stříkaček. Důležité je, že stříkačky jsou v kontejneru nacházeny pravidelně, což znamená, že někteří uživatelé drog se ho naučili využívat a neohrožovat tak svými odhozenými použitými stříkačkami své spoluobčany.

Městská část Praha 8 platí fungování služby Fixpoint na svém území, když ta se neskládá jen z vybírání obsahu kontejneru, ale i z hledání a likvidace pohozených injekčních stříkaček v jeho okolí a i v dalších místech na Praze 8. Podílela se také na výběru místa pro jeho instalaci. „U pohozených injekčních stříkaček hrozí, že se především děti o ně poraní. Je proto skvělé, že někteří uživatelé drog se naučili využívat kontejner Fixpoint. Zvyšuje se tak totiž bezpečnost této lokality, v níž je bohužel vysoký výskyt drog,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124