Zkouška uzávěru Rokytky a Libeňských přístavů

Od středy 19. října do pátku 21. října 2016 proběhne velká provozní zkouška uzávěru vodního toku Rokytka a Libeňských přístavů. Provede ji správce tohoto vodního díla Povodí Vltavy – závod Dolní Vltava za součinnosti MČ Praha 8. Dílo je schopno spolu s čerpací stanicí, mobilním hrazením, zemními valy a pevnými zídkami ochraňovat proti povodni lokalitu od Libeňského mostu až ke vjezdu do Libeňských přístavů. Takto velká zkouška protipovodňových opatření spojená s čerpáním probíhá jednou ročně.

Ze zkoušky je pro širší veřejnost nejzajímavější její druhý den. Uzavřena totiž budou obě vzpěrná vrata a proběhne čerpání všemi čerpadly přečerpací stanice Rokytka. Zkouška jejich funkčnosti proběhne nejen při napájení pomocí trvalého připojení elektrické energie, ale i při využití náhradních zdrojů energie. „V naší městské části si všichni dobře pamatujeme povodně z let 2002 a 2013. Naše oddělení bezpečnosti a krizového řízení bude proto plně spolupracovat se správcem vodního díla při této provozní zkoušce a je samozřejmě připraveno se zapojit i do dalších protipovodňových cvičení,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD), který navštíví provozní zkoušku uzávěru Rokytky a Libeňských přístavů spolu s předsedou Komise pro životní prostředí Vítem Cézou (ČSSD).

Ve čtvrtek 20. října 2016 bude z bezpečnostních důvodů kvůli této provozní zkoušce uzavřena cyklostezka vedoucí přes těleso tohoto vodního díla.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124