Odmítáme tvorbu nových sociálně vyloučených lokalit

Městská část Praha 8 má bohužel nedostatek bytů, které by bylo možné využít pro účely sociálního bydlení. Je to způsobeno tím, že v minulých dvou volebních obdobích tehdejší pravicové vedení radnice prodalo kolem 11 000 bytů. Tím se jejich počet v našem vlastnictví snížil z 12 000 bytů jen na přibližně tisíc. Velikost našeho bytového fondu se tak stala naprosto nedostatečnou vzhledem k tomu, že máme více než sto tisíc obyvatel.

Většina ostatních pražských městských části má bohužel také nedostatek bytů ve svém vlastnictví. Je proto velkou otázkou, jak hlavní město Praha zvládne vytvořit dostatečně veliký bytový fond, který by byl schopen splnit všechny požadavky vyplývající z vládou připravovaného zákona o sociálním bydlení. Ten by měl obcím uložit, že lidem s nízkými příjmy po splnění předepsaných kritérií musí přidělit sociální byt. Tady je potřeba mít na paměti, že na území naší metropole je obcí a má její pravomoci hlavní město Praha, nikoliv městské části. Pokud tedy v zákoně nebude stanovena výjimka pro účely Prahy, pak bude povinností magistrátu zajistit dostatečnou kapacitu sociálního bydlení.

Naše městská část je s ním připravena spolupracovat, předběžně máme vytipováno několik vhodných pozemků pro stavbu sociálního bydlení. Rozhodně však nechceme připustit, aby kvůli této výstavbě vznikly nové sociálně vyloučené lokality. Uvědomuje si totiž negativní jevy s nimi spojené, kterými jsou mimo jiné vysoká nezaměstnanost, kriminalita a zvýšený výskyt drog. Budeme tak požadovat, aby část nových budov určených na sociální bydlení byla vyčleněna pro komerční využití. Jejich součástí by měly být i byty pro lidi pracující v profesích klíčových pro chod státu. Mezi ně lze například zařadit policisty, hasiče, lékaře a zdravotní sestry.

Pokud by vedení hlavního města Prahy přistoupilo tímto způsobem k budování svého fondu sociálního bydlení, pak může počítat s podporou naší městské části.

Komentář vyšel v rubrice Starostové píší noviny na internetových stránkách Lidových novin (http://www.lidovky.cz/…/nazory.aspx?…).

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124