Možnost zakázat pobyt za držení drog brzy skončí

V mezích, které úřadu městské části vytyčuje mimo jiné i zákon o přestupcích, se snažíme bojovat s pouliční drogovou problematikou. Všeobecně není příliš známo, že držení malého množství drog, přestože není trestným činem, je přestupkem na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. A za ten je možno vedle pokuty do patnácti tisíc korun udělit i sankci zákazu pobytu.

Úřad městské části v minulosti již desetkrát přistoupil k udělení této v přestupkovém zákoně nejtvrdší sankci, a to vůči pachatelům, kteří byli několikrát usvědčeni právě z přestupku neoprávněného přechovávání malého množství návykové látky. Obecně trest zákazu pobytu může být udělen, pokud byl pachatel opakovaně uznán vinným ze spáchání některého ze závažných přestupků a zároveň tento trest nemůže být dán tomu, kdo má trvalý pobyt v oblasti, ve které by měl být zákaz pobytu vysloven. Velmi také oceňujeme spolupráci s Městkou policií hlavního města Prahy i Policií ČR při doručování rozhodnutí o zákazu pobytu pachatelům.

Bohužel, v příštím roce vstoupí v platnost nový zákon o přestupcích, který zruší možnost udělení této sankce za nejzávažnější přestupky. Naopak bude výrazně navýšena výše ukládaných pokut, prakticky u všech skutkových podstat přestupků. Z mnohaleté zkušenosti našeho přestupkového oddělení vyplývá, že řada pachatelů odmítá i přes opakované výzvy uloženou pokutu bez ohledu na její výši uhradit, a tudíž se zcela vytrácí výchovný efekt sankce. V takových případech sice zahajujeme exekuční řízení, nicméně k vymožení dlužné částky nemusí vůbec dojít, protože pachatel často žádný majetek nemá. Sankce zákazu pobytu za opakovaně spáchané nejzávažnější přestupky se nám proto jevila jako vhodnější a její dopad na pachatele byl jistě i účinnější.

Komentář vyšel v rubrice Starostové píší noviny na internetových stránkách Lidových novin (http://www.lidovky.cz/…/nazory.aspx?….

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124