Veřejné projednávání o podobě vrchu Vítkov

Ve čtvrtek 27. října 2016 uspořádal Magistrát hl. m. Prahy veřejné projednání konceptu aktualizované architektonické studie parku na vrchu Vítkov. Akce se konala v budově Corso Court (Křižíkova 682/34a) a zúčastnil se jí i starosta městské části Praha 8 Roman Petrus (ČSSD). Určena byla především pro obyvatele Karlína, kteří měli možnost sdělit své podněty a připomínky k připravované studii budoucí podoby Vítkova. Autoři studie uvedli, že nemají v plánu dělat zbytečně velké zásahy do současné podoby Vítkova, jen chtějí vylepšit a propojit současné prvky tohoto parku. Ve své studii navrhují, aby v něm byla vybudována kulturní scéna a promenáda, která by vznikla uprostřed současné aleje na vrcholu Vítkova.

Přítomní obyvatelé Karlína hovořili o potřebě zlepšit přístup z této čtvrti na Vítkov. Usilují rovněž o vznik vlakové zastávky v Karlině pod vrchem Vítkov. „Naše městská část dlouhodobě podporuje požadavek svých občanů na zřízení vlakové zastávky v Karlíně, protože by se tak zlepšila dopravní obslužnost této čtvrti, která patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející lokality Prahy. Navíc by její výstavba mohla pomoci k lepšímu přístupu na vrch Vítkov z oblasti Karlína,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD), který se této veřejné diskuze zúčastnil.

Zástupce SŽDC během tohoto veřejného projednávání zdůraznil, že bude chtít, aby bylo prokázáno, že požadovanou zastávku by využíval dostatečně velký počet cestujících.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124