Přípravy dalšího zlepšení stavu zeleně v Praze 8 jsou v plném proudu

Na otázky odpovídá zastupitel a předseda komise pro životni prostředí Vít Céza (ČSSD).

Jak byste charakterizoval stav zeleně v Praze 8?

Bohužel ještě pořad jako nevyrovnaný. Stále se totiž potýkáme se stínem minulosti, kdy byly předchozími koalicemi preferovány určité oblasti, kterým byla věnovaná zvýšena pozornost, ale nebyla systematicky řešena zeleň v celé Praze 8, natož pak nějaká propojenost této zeleně mezi sebou. Osobně se od počátku volebního období snažím i se svými kolegy pracovat na tom, aby docházelo k rovnoměrnému rozvoji celé naší městské části, který by obsahoval důraz na kvalitní rozvoj významných ploch zeleně v jednotlivých částech Prahy 8. Tento rozvoj je samozřejmě nutné činit ve spolupráci s občany i odbornou veřejností.

Co si pod tím máme konkrétně představit?

V každé z hlavních částí Prahy 8 (Bohnice, Kobylisy, Libeň ad.) jsme vybrali zásadní lokality, které v nadcházejících dvou letech komplexně zrevitalizujeme a přispějeme tak k celkovému zlepšení životního prostředí ve všech hlavních osmičkových čtvrtích. Chci zdůraznit, že myslíme i na udržení biodiverzity, která je zcela zásadní pro dlouhodobé a úspěšné přežívaní lidského druhu.

Jaké projekty aktuálně finišujete?

Projektů je vícero, ale na tomto místě vyzdvihnu dva z nich, u kterých došlo v poslední době k výraznému posunu, a těmi je přeměna starého ovocného sadu Na Truhlářce na přírodní park a revitalizace parku Dlážděnka, který se nachází v potenciálně významném pásu zeleně severní části Libně. Ovocný park Na Truhlářce těsně sousedí s důležitou přírodní památkou Bílá skála a představuje rozsáhlou, ale v současné době zanedbanou a do značné míry také nebezpečnou lokalitu. Aktuálně jsou zde již zahajovány konkrétní realizační práce, jež v nadcházejících mísících změní lokalitu do podoby přírodního parku pro veřejnost, který bude obsahovat rozsáhlou zeleň, ale zároveň půjde o přehledné a bezpečné místo pro trávení volného času. Důraz zde bude nově kladen i na ekologickou výchovu. Toto místo bude i v rámci Prahy unikátní a věřím, že přiláká řadu našich spoluobčanů.

Druhou zmíněnou lokalitou je park Dlážděnka a přilehlý svah pod Finančním úřadem Prahy 8, který představuje nevyužitou lokalitu v severní části Libně. Vzhledem ke složitým vlastnickým právům v této lokalitě probíhala projednávání se všemi zúčastněnými po delší dobu, ale jsem přesvědčen, že o to pozitivnější bude cely výsledek budoucí proměny. Aktuální dokončujeme vlastni projednávaní s občany a odborníky, přičemž výsledky těchto projednávaní budou odpovědně promítnuty do zadaní veřejné soutěže na řešení cele lokality.

Jaké máte na tento nový přístup reakce ze strany veřejnosti?

Musím říci, že dobré. Jsem moc rád, že hned na začátku příprav revitalizaci zelených ploch, které začaly před necelými dvěma lety, jsme měli řadu podnětů a aktivity ze strany našich spoluobčanů. Tato odezva však byla zároveň velkým závazkem, abychom po celou dobu dlouhých připrav, které byly a jsou způsobeny složitými majetkovými a dalšími vztahy na předmětných lokalitách, udrželi důvěru veřejnosti v budoucí výsledek. To se myslím podařilo a aktuálně již byla příprava řady revitalizací významně posunuta, což je veřejností vnímáno. Osobně udělám i se svými kolegy maximum pro to, aby byly všechny připravované hlavni revitalizace do konce aktuálního volebního období dokončeny a celý náročný proces příprav byl úspěšně dotažen.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124