MČ Praha 8 podniká kroky nutné k rozšíření zón v oblasti Kobylis a Ládví

Městská část Praha 8 se snaží reagovat na připomínky a podněty občanů k zónám placeného stání, které byly na území naší městské části zřízeny 1. října 2016. Často je požadováno jejich rozšíření v některých stávajících hraničních částech zón v oblasti Kobylis a Ládví. Mezi ně patří například oblast nad Žernoseckou ulicí směrem k Ďáblickému háji, kde začali parkovat své automobily lidé žijící v oblastech, kde byly zřízeny zóny placeného stání, kteří si však nevyřídili registraci parkovacího oprávnění pro zóny. Vzrostl zde tak počet parkujících vozidel.

Bylo proto rozhodnuto o zadání analytického dokumentu Příprava na ZPS – Praha 8 oblast severovýchod. Předložení této studie je nutné k tomu, aby mohla městská část Praha 8 požádat Magistrát hlavního města Prahy o rozšíření zón placeného stání v oblasti Kobylis a Ládví. Její součástí bude například přesné vyčíslení stávajících parkovacích kapacit a provedení dopravního průzkumu, který zjistí stávající poptávku po parkování v lokalitách, které sousedí se zónami placeného stání v oblasti Kobylis a Ládví. „Na základě podnětů našich občanů chceme požádat Magistrát hlavního města Prahy o rozšíření zón placeného stání v oblasti Kobylis a Ládví. Zadali jsme proto přípravu analytického dokumentu, který nám umožní, abychom měli náš požadavek podložený a věděli, jak přesně je potřeba zóny rozšířit,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek (ČSSD).

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124