ÚMČ Praha 8 je mezi živnostníky velmi oblíbený

Živnostenské úřady nemají již několik let určenou místní působnost, proto mohou podnikatelé využít služeb jakéhokoliv živnostenského úřadu. Živnostenský úřad, který je součástí odboru živnostenského a správních činností Úřadu městské části Praha 8, je tak využíván i podnikateli, kteří nemají sídlo v naší městské části. Podněty od nich tvořily v minulém roce více než 50 procent všech obdržených podnětů, které byly řešeny zdejším živnostenským úřadem. V letošním roce (do 31. 10.) to je již 60 procent.

Podnikatelé v hojné míře využívají ÚMČ Praha 8 pravděpodobně proto, že nabízí prodloužené úřední hodiny, kdy na rozdíl od většiny jiných úřadů přijímá podnikatele po předchozím objednání prostřednictvím internetové rezervace i v úterý a ve čtvrtek. V tyto dny není úřad běžně otevřen pro širokou veřejnost, proto má příslušný úředník dostatek času se věnovat i složitým žádostem podnikatelů. „Naše městská část se dlouhodobě snaží, aby si občané úřední záležitosti vyřídili co nejrychleji a nejsnadněji. Velký zájem podnikatelů nemajících sídlo na Praze 8 o vyřízení úřední agendy na našem úřadě ukazuje, že se nám to daří,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus. Většina úkonů prováděných živnostenským úřadem pro podnikatele se sídlem na Praze 8 i mimo ni je bezplatná.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124