Vodáci se projeli po rozbouřené Rokytce

V sobotu 22. října 2016 proběhla akce Grande Rokytka, kterou uspořádala půjčovna lodí Dronte. Po dobu jejího konání se poklidný vodní tok Rokytka změnil v divokou bouřlivou řeku. Tato proměna byla umožněna tím, že správce vodního toku Lesy hl. m. Prahy zvýšil průtok Rokytky z Kyjského rybníka. „Naše městská část dlouhodobě věnuje velkou pozornost protipovodňovým opatřením. Budou nás tak určitě zajímat výsledky měření času postupové vlny, které proběhlo současně s touto akcí,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Ta se konala po dvouleté přestávce, která byla způsobena probíhající revitalizací koryta Rokytky nad Hořejším rybníkem. Její účastníci tak při své plavbě poznali, že toto koryto už není napřímené, protože má místo toho přírodní klikatící se charakter. Pluli tak členitou krajinou plnou meandrů. Plavba byla dlouhá 12 kilometrů. Začínala na hrázi Kyjského rybníka a vedla přes Hloubětín a Vysočany do Libně, kde byla zakončena vplutím do Vltavy.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124