Park Dlážděnka: ve spolupráci s občany byla dokončena příprava veřejné soutěže

Během listopadu byla dokončena podrobná příprava zadání architektonicko-krajinářské soutěže, jejímž prostřednictvím bude vybrán projektový partner, který zpracuje projekt celkové revitalizace stávajícího parku Dlážděnka nacházejícího se u finančního úřadu.

Zástupci radnice kladli důraz na to, aby byla příprava zadání podrobně konzultována a zpracovávána ve spolupráci s občany. Příprava vyvrcholila veřejným projednáváním dne 1. listopadu 2016. Zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD) k tomu dodává: „Přípravu revitalizace parku Dlážděnka jsme se od počátku snažili pojmout co nejodpovědněji, tedy jak ve spolupráci s občany, aparátem městské části i odborníky. Výsledkem bude park, který významně přispěje ke zlepšení zdejšího významného pásu zeleně.“ Starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) dodává: „Velmi si vážím aktivního a věcného přístupu ze strany obyvatel, který vedl ke kvalitně projednanému a společně podporovanému zadání veřejné soutěže.“

Celá revitalizace je rozdělena do dvou etap, přičemž stávající část dnešního parku je zařazena do první etapy. Během revitalizace navíc dojde k rozšíření rozlohy parku. Realizace první etapy bude dokončena v průběhu roku 2018. Vůbec tou nejdůležitější částí zadání, ke které přispěli sami občané, je nadefinování konkrétních stávajících míst, jež mají být zachována a také míst, na kterých mají proběhnout konkrétní realizace dle přání občanů. Zbývající místa budou ponechána tvůrčím návrhům soutěžících. V lokalitě tak bude například ponechána stávající vinice či borový háj vysázený místními obyvateli. Bude zde doplněno veřejné osvětlení, vyhlídkové místo a dojde k výraznému zlepšení celkové průchodnosti parkem.

Zdroj: www.nasepraha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124